Podmínky užití inzertního portálu TvujAjtak.cz

  1. Server je provozovaný fyzickou osobou(dále jen provozovatel): Ludvík Stemmer, V Jedlovci 148, Všestary 251 63
  2. Inzerce je poskytována zdarma, ale soukromé osoby nebo podnikatelské subjekty(dále jen inzerent) můžou využít prémiové funkce(topování), které jsou ale dobrovolné. Inzerci může vložit pouze soukromá osoba nebo OSVČ, pro prezentaci firmy je možné využít placené propagace na stránce k tomu určené.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití dat z inzerce třetími osobami.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát smazat(i bez odůvodnění provozovatelem) , pokud nedodržuje platné zákony České Republiky, nebo je proti mravně-právním zásadám.
  5. Provozovatel, či portál zajištuje zprostředkování kontaktu inzerenta se zájemcem, neposkytuje(ani nepřebírá) žádné záruky za inzerenta.
  6. Provozovatel má právo na změny funkcionality portálu(vývoj), bez nutnosti ohlásit uživatelům.
  7. Inzerent uvádí údaje pravdivě a je si vědom toho, že provozovatel nepřebírá odpovědnost za případné zneužití(ilegální proniknutí do systému) zveřejněných dat. Ale provozovatel zajištuje standardní ochranu kontaktních údajů proti robotům či jiným scriptům.
  8. Inzerent odpovídá za zveřejněné data, fotky, obrázky i poskytované služby. Provozovatel se dištancuje od odpovědnosti za inzerenta.
  9. Inzerent může zveřejnit své služby pouze v oboru IT, jakákoliv propagace jiného oboru bude z portálu smazána.

Podmínky užití portálu nabývají účinnosti od zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky užití portálu TvujAjtak.cz změnit.

Podmínky portáluGDPRKontaktCreated by Ludvik Stemmer